ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2555
  รายละเอียด :       ด้วยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้จัดให้มีการประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปีพุทธศักราช 2555  จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 850 คน