ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนด วัน เวลาและสถานที่การจัดทำเวทีประชาคมการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
  รายละเอียด :

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง  จะจัดให้มีการทำเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำรวจความต้องการ และเจตนารมณ์ ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 924 คน