ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 2 ประจำปี 2554
  รายละเอียด :

         ตามที่อำเภอฉวาง ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปีพุทธศักราช 2554  ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 เมษายน 2554 นั้น 

          ดังนั้น  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2554  ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 716 คน