ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554
  รายละเอียด :

     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี  พ.ศ. 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2554 นั้น

     ดังนั้น  เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบฉวาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2554 ในวันศุกร์ที่ 5  สิงหาคม  2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 723 คน