ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554
  รายละเอียด :       ตามที่อำเภอฉวาง ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปีพุทธศักราช 2554  ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มิถุนายน   2554  นั้น 

       ดังนั้น  เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปีพุทธศักราช 2554  ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 712 คน