ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2554
  รายละเอียด :

       ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2554  ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2554 นั้น

          ดังนั้น  เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจำปีพุทธศักราช 2554  ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง      

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 729 คน