ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ฉวาง เรื่อง ระเบียบการรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวงานประเพณีชักพระและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ฯ
  รายละเอียด : เพื่อให้การจัดงานประเพณีชักพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษาชิงถ้วยพระราชทาน ฯ อำเภอฉวาง ประจำปี  2555 ดำเนินไปด้วยความเรีบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลฉวางจึงได้ประกาศ กำหนดระเบียบการรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมาให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 1125 คน