ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลฉวางได้ปรับลดระยะเวลาการบริการขอติดตั้งระบบประปา จาก 3 วัน/ราย เป็น 2 วัน/รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 711 คน