ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กระบวนงานบริการการลดระยะเวลาการชำระภาษี 3 กระบวนงาน
  รายละเอียด : 1.กระบวนงานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จากเดิม 8 นาที/ราย ปรับลดเป็น 5 นาที/ราย 2.กระบวนงานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จากเดิม 10 นาที/ราย ปรับลดเป็น 5 นาที/ราย 3.กระบวนงานจัดเก็บภาษีป้าย จากเดิม 10 นาที/ราย ปรับลดเป็น 5 นาที/ราย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 758 คน