ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2556
  รายละเอียด :

ด้วยขณะนี้เป็นช่วงระยะเวลาแห่งการชำระภาษีประจำปี 2556   องค์การบริหารส่วน-

ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ดังนี้

                   1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน        ให้ยื่นแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์  2556

                   2.ภาษีป้าย                         ให้ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม 2556

                   3.ภาษีบำรุงท้องที่                ชำระภายในเดือนเมษายน 2556

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ได้ทราบและชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดข้างต้น

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 878 คน