ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศอบต.ฉวาง เรื่องการปรับปรุงกระบวนการบริการตามภารกิจของอบต.ฉวาง
  รายละเอียด :

เรื่องการปรับปรุงกระบวนการบริการตามภารกิจของอบต.ฉวาง ที่กระทรวงมหาดไทยแนะนำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน เพื่แให้อำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  จำนวน 11 กระบวนงาน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 616 คน