ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลฉวางมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ประจำสำนักงานปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 13 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ในวันเวลาราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 2255 คน