ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี58
  รายละเอียด :

ด้วยขณะนี้เป็นช่วงระยะเวลาแห่งการชำระภาษีประจำปี 2558 เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง  ตำบลฉวาง  อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ดังนี้

                   1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน        ให้ยื่นแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์  2558

                   2.ภาษีป้าย                         ให้ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม 2558

                   3.ภาษีบำรุงท้องที่                ชำระภายในเดือนเมษายน 2558

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ได้ทราบและชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดข้างต้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 581 คน