ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง ให้รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวางและปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 607 คน