ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานการบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ที่กระทรวงมหาดไทยแนะนำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (เพิ่ม จำนวน 3 กระบวนงาน)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 563 คน