ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วง 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 536 คน