ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

                           ตามที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ได้มีโครงการ จ้างเหมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                           จ้างเหมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ รายการ  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายดำรงค์ฤทธิ์ ศิริวุฒิ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                         ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                                                                                 (นายบุญธรรม  รุ่งเรือง)

                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 530 คน