ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
  รายละเอียด :

                      ตามที่ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวน 1 โครงการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ห้างหุ้นส่วนกำจัดสีนากออย์ โดยเสนอราคา ในวงเงิน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
                                                            ประกาศ ณ วันที่   28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 
 
 
 
                                                                                (นายบุญธรรม รุ่งเรือง)
                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 537 คน