ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ปภ.แนะรู้ทัน - ลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 ม.ค. 2565
2 กรมการปกครอง มอบของขวัญเพื่อบำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนด้านการพัฒนาบริการดิจิทัล “DOPA Citizen Service บริการวิถีใหม่...ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว” ดาวน์โหลดเอกสาร
8
18 ม.ค. 2565
3 นโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
18 ม.ค. 2565
4 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
17 ม.ค. 2565
5 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้างและอัตราภาษีที่จัดเก็บ(ภ.ด.ส.1)ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำปีพ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 ม.ค. 2565
6 การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ม.ค. 2565
7 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมการเผาในที่โล่งและเผาป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
23
24 ธ.ค. 2564
8 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
09 ธ.ค. 2564
9 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
05 พ.ย. 2564
10 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
28 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65