ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
11 ก.พ. 2563
2 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
27 ม.ค. 2563
3 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
03 ม.ค. 2563
4 การส่งเสริมสนับสนุนผักสดปลอดสารเคมี ดาวน์โหลดเอกสาร
31
12 ธ.ค. 2562
5 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
06 ธ.ค. 2562
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
22 พ.ย. 2562
7 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 พ.ย. 2562
8 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
18 ต.ค. 2562
9 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
07 ต.ค. 2562
10 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่องผลการพิจารณาการเปิดซองประมูลราคา โครงการเปิดประมูลให้เช่าโรงคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารหรือสิ่งก่อสร้างตลอดจนครุภัณฑ์และอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นส่ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52