ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
14 ม.ค. 2562
102 แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
10 ม.ค. 2562
103 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 ม.ค. 2562
104 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนเสริมสร้าง มาตรฐาน วินัยธรรมธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี (พ.ศ.2562-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
03 ม.ค. 2562
105 แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ (พ.ศ. 2562-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
03 ม.ค. 2562
106 ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
28 ธ.ค. 2561
107 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
28 ธ.ค. 2561
108 รายงานผลและการพัฒนาประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
48
28 ธ.ค. 2561
109 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
21 ธ.ค. 2561
110 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
06 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58