ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
539
31 ต.ค. 2561
122 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
525
26 ต.ค. 2561
123 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
26 ต.ค. 2561
124 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
526
26 ต.ค. 2561
125 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
515
19 ต.ค. 2561
126 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
552
11 ต.ค. 2561
127 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
524
05 ต.ค. 2561
128 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
525
03 ต.ค. 2561
129 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
513
01 ต.ค. 2561
130 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
555
28 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59