ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
516
27 ก.ย. 2561
132 ประกาศเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
517
25 ก.ย. 2561
133 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
513
06 ก.ย. 2561
134 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
522
27 ส.ค. 2561
135 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
571
21 ส.ค. 2561
136 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
521
14 ส.ค. 2561
137 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
07 ส.ค. 2561
138 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
551
25 ก.ค. 2561
139 รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
523
05 ก.ค. 2561
140 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
514
29 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59