ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ดาวน์โหลดเอกสาร
527
25 มิ.ย. 2561
142 ขอประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง รับโอน(ย้าย) 1.ผู้อำนวยการกองคลัง(ระดับต้น) จำนวน 1อัตรา 2.เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
535
22 มิ.ย. 2561
143 รายงานผลการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
537
14 มิ.ย. 2561
144 รายงานผลการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
11 มิ.ย. 2561
145 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
528
08 มิ.ย. 2561
146 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
521
08 มิ.ย. 2561
147 ประกาศนโยบาย ลด ละ เลิกการใช้โฟม และถุงพลาสติก เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
538
04 มิ.ย. 2561
148 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตและความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
530
02 มิ.ย. 2561
149 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
31 พ.ค. 2561
150 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
527
07 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59