ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
519
30 เม.ย. 2561
152 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
519
30 เม.ย. 2561
153 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
572
23 เม.ย. 2561
154 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาร 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม2560-มีนาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
534
20 เม.ย. 2561
155 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
05 เม.ย. 2561
156 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
557
27 มี.ค. 2561
157 ประกาศแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
518
16 มี.ค. 2561
158 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
14 มี.ค. 2561
159 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
529
08 มี.ค. 2561
160 รณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
520
05 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59