ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
545
28 ก.พ. 2561
162 ประชาสัมพันธ์ คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
512
27 ก.พ. 2561
163 ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
514
26 ก.พ. 2561
164 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
547
23 ก.พ. 2561
165 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
511
23 ก.พ. 2561
166 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
545
20 ก.พ. 2561
167 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
556
20 ก.พ. 2561
168 รายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชนต่อการขอมติการอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันประเภทชนโค“สนามชนโคทุ่งคาด”หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
516
14 ก.พ. 2561
169 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
08 ก.พ. 2561
170 ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
510
06 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59