ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
530
08 ธ.ค. 2560
182 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
594
24 พ.ย. 2560
183 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
542
20 พ.ย. 2560
184 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
531
08 พ.ย. 2560
185 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
531
31 ต.ค. 2560
186 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
537
27 ต.ค. 2560
187 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
539
27 ต.ค. 2560
188 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาร 2560 รอบที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
534
20 ต.ค. 2560
189 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
510
09 ต.ค. 2560
190 คู่มือประชาชนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
517
06 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59