ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
543
09 ส.ค. 2560
202 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
535
09 ส.ค. 2560
203 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
520
07 ส.ค. 2560
204 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
588
07 ส.ค. 2560
205 ประกาศผลการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
528
01 ส.ค. 2560
206 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
583
25 ก.ค. 2560
207 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
529
07 ก.ค. 2560
208 ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
524
07 มิ.ย. 2560
209 ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
527
05 มิ.ย. 2560
210 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
524
25 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59