ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
20 ต.ค. 2559
232 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
17 ต.ค. 2559
233 ประกาศสรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
30 ก.ย. 2559
234 ผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
30 ก.ย. 2559
235 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
30 ก.ย. 2559
236 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่้ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
05 ก.ย. 2559
237 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 ก.ย. 2559
238 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
30 ส.ค. 2559
239 การขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
29 ส.ค. 2559
240 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
26 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58