ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
03 พ.ค. 2559
252 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
27 เม.ย. 2559
253 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
20 เม.ย. 2559
254 ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
08 เม.ย. 2559
255 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2559 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
160
28 มี.ค. 2559
256 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
28 มี.ค. 2559
257 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
12 ก.พ. 2559
258 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
145
04 ก.พ. 2559
259 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
26 ม.ค. 2559
260 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
30 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58