ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
71
27 ก.ค. 2558
262 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
214
26 มิ.ย. 2558
263 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
191
12 พ.ค. 2558
264 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรและดำเนินการจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
178
07 พ.ค. 2558
265 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
243
17 เม.ย. 2558
266 ขั้นตอน การแจ้งครองงาช้างและขออนุญาตค้างาช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
03 เม.ย. 2558
267 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2558 และสมัยประชุมสามัญแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
161
26 ก.พ. 2558
268 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
12 ก.พ. 2558
269 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
04 ก.พ. 2558
270 รายงานสถานะการเงินประจำเดือน ธันวาคม ปี2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
27 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58