ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
581
13 มิ.ย. 2559
262 ประกาศ มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
539
24 พ.ค. 2559
263 ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้ฉวาง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลปากนำ้ฉวาง ให้รองนายเทศมนตรีตำบลปากปากน้ำฉวางและปลัดเทศบาลตำบลปากนำ้ฉวางปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
528
24 พ.ค. 2559
264 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
646
03 พ.ค. 2559
265 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
566
27 เม.ย. 2559
266 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
606
20 เม.ย. 2559
267 ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
541
08 เม.ย. 2559
268 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2559 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
629
28 มี.ค. 2559
269 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
577
28 มี.ค. 2559
270 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
598
12 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59