ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
655
12 พ.ค. 2558
272 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรและดำเนินการจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
07 พ.ค. 2558
273 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
705
17 เม.ย. 2558
274 ขั้นตอน การแจ้งครองงาช้างและขออนุญาตค้างาช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
589
03 เม.ย. 2558
275 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2558 และสมัยประชุมสามัญแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
626
26 ก.พ. 2558
276 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
610
12 ก.พ. 2558
277 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
630
04 ก.พ. 2558
278 รายงานสถานะการเงินประจำเดือน ธันวาคม ปี2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
587
27 ม.ค. 2558
279 ประชาสัมพันธ์ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ "มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไป" ดาวน์โหลดเอกสาร
574
26 ม.ค. 2558
280 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
565
09 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59