ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
548
30 ธ.ค. 2557
282 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
548
26 ธ.ค. 2557
283 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
615
22 ธ.ค. 2557
284 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
603
19 ธ.ค. 2557
285 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี58 ดาวน์โหลดเอกสาร
579
11 ธ.ค. 2557
286 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
611
11 ธ.ค. 2557
287 การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
547
08 ธ.ค. 2557
288 การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
609
04 ธ.ค. 2557
289 แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง พ.ศ.2558 - 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
591
03 ธ.ค. 2557
290 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
619
27 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59