ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
620
01 ต.ค. 2557
302 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
620
29 ส.ค. 2557
303 การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
611
25 ส.ค. 2557
304 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
601
15 ส.ค. 2557
305 การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
621
08 ส.ค. 2557
306 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
621
28 ก.ค. 2557
307 ทต.ปากน้ำฉวางมีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
564
30 มิ.ย. 2557
308 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
598
26 มิ.ย. 2557
309 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
628
26 มิ.ย. 2557
310 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
790
06 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59