ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
21 เม.ย. 2557
302 การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
17 เม.ย. 2557
303 เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานการบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ที่กระทรวงมหาดไทยแนะนำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (เพิ่ม จำนวน 3 กระบวนงาน) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
03 เม.ย. 2557
304 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
28 มี.ค. 2557
305 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
17 ก.พ. 2557
306 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
17 ก.พ. 2557
307 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
10 ก.พ. 2557
308 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
31 ม.ค. 2557
309 การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
27 ม.ค. 2557
310 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
141
13 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58