ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
611
02 ม.ค. 2557
322 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
623
30 ธ.ค. 2556
323 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
631
28 ธ.ค. 2556
324 การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
747
06 ธ.ค. 2556
325 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
703
06 ธ.ค. 2556
326 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
685
06 ธ.ค. 2556
327 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ครั้งแรก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
662
29 พ.ย. 2556
328 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
633
29 พ.ย. 2556
329 มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง ให้รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวางและปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
604
06 พ.ย. 2556
330 งบแสดงฐานะการเงินปี2556(เทศบาล) ดาวน์โหลดเอกสาร
614
31 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59