ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 รายรับ-จ่าย ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
612
31 ต.ค. 2556
332 งบแสดงฐานะการเงินปี2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
601
10 มิ.ย. 2556
333 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
963
16 พ.ค. 2556
334 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
774
14 พ.ค. 2556
335 ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
642
29 เม.ย. 2556
336 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
815
23 เม.ย. 2556
337 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
715
22 เม.ย. 2556
338 ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
690
22 เม.ย. 2556
339 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
686
17 เม.ย. 2556
340 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
622
17 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59