ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25556 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
08 ก.พ. 2556
342 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
28 ม.ค. 2556
343 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
25 ม.ค. 2556
344 ประกาศอบต.ฉวาง เรื่องการปรับปรุงกระบวนการบริการตามภารกิจของอบต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
17 ม.ค. 2556
345 หลักเกณฑ์และคำแนะนำในการชำระภาษีปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
08 ม.ค. 2556
346 ประกาศอบต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
03 ม.ค. 2556
347 ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ประจำปี 2555
230
28 ธ.ค. 2555
348 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
394
26 ธ.ค. 2555
349 เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
12 ธ.ค. 2555
350 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
12 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58