ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
606
25 ม.ค. 2556
352 ประกาศอบต.ฉวาง เรื่องการปรับปรุงกระบวนการบริการตามภารกิจของอบต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
613
17 ม.ค. 2556
353 หลักเกณฑ์และคำแนะนำในการชำระภาษีปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
764
08 ม.ค. 2556
354 ประกาศอบต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
600
03 ม.ค. 2556
355 ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ประจำปี 2555
693
28 ธ.ค. 2555
356 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
859
26 ธ.ค. 2555
357 เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
744
12 ธ.ค. 2555
358 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
639
12 ธ.ค. 2555
359 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
639
12 ธ.ค. 2555
360 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
876
26 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59