ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
778
26 พ.ย. 2555
362 1.แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจ 2.ให้เจ้าพนักงานสำรวจทำการสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินแทนเจ้าของที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
1143
26 พ.ย. 2555
363 .ให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจ ดาวน์โหลดเอกสาร
800
26 พ.ย. 2555
364 ประกาศ อบต.ฉวางขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
970
13 พ.ย. 2555
365 ประกาศ อบต.ฉวาง เรื่อง ระเบียบการรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวงานประเพณีชักพระและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1123
24 ก.ย. 2555
366 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
722
31 ส.ค. 2555
367 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
713
31 ส.ค. 2555
368 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
659
06 ส.ค. 2555
369 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
758
25 ก.ค. 2555
370 กำหนด วัน เวลาและสถานที่การจัดทำเวทีประชาคมการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
921
15 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59