ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
703
25 ม.ค. 2555
382 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
701
02 ม.ค. 2555
383 องค์การบริหารส่วนตำบลฉวางได้ปรับลดระยะเวลาการบริการขอติดตั้งระบบประปา จาก 3 วัน/ราย เป็น 2 วัน/รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
709
30 ธ.ค. 2554
384 มอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
691
30 ธ.ค. 2554
385 ประกาศโครงการคืนกำไรให้แก่ผู้ชำระภาษีประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
852
15 ธ.ค. 2554
386 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
858
08 ธ.ค. 2554
387 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
807
30 พ.ย. 2554
388 ประกาศการจัดเก็บภาษีประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
770
30 พ.ย. 2554
389 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
751
03 พ.ย. 2554
390 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
828
28 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59