ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แผนการใช้จ่ายงประมาณประจำปี 2563 และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
508
09 เม.ย. 2563
32 รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
542
08 เม.ย. 2563
33 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
511
02 เม.ย. 2563
34 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
523
23 มี.ค. 2563
35 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
528
05 มี.ค. 2563
36 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
532
05 มี.ค. 2563
37 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน ดาวน์โหลดเอกสาร
537
11 ก.พ. 2563
38 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
534
07 ก.พ. 2563
39 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
541
27 ม.ค. 2563
40 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
541
03 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59