ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2554
265
28 ก.ค. 2554
392 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554
261
28 ก.ค. 2554
393 สกู๊ป กิจกรรม "ออกปาก น่ำข้าว บอกเล่าวิถีชุมชน"
587
29 มิ.ย. 2554
394 ขอเชิญชาวฉวางร่วมกิจกรรม ออกปากนำข้าว บอกเล่าวิถีชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
338
28 มิ.ย. 2554
395 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
27 มิ.ย. 2554
396 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554
250
21 มิ.ย. 2554
397 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2554
255
09 มิ.ย. 2554
398 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 2 ประจำปี 2554
250
19 เม.ย. 2554
399 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
18 เม.ย. 2554
400 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2554
289
08 เม.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58