ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
862
08 ธ.ค. 2554
392 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
812
30 พ.ย. 2554
393 ประกาศการจัดเก็บภาษีประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
775
30 พ.ย. 2554
394 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
756
03 พ.ย. 2554
395 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
833
28 ต.ค. 2554
396 เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ลงวันที่ 28 ตุลาค ดาวน์โหลดเอกสาร
771
28 ต.ค. 2554
397 ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
686
24 ต.ค. 2554
398 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
910
27 ก.ย. 2554
399 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1995
26 ส.ค. 2554
400 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
833
09 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59