ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 เอกสารประการบรรยาย พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
772
06 ส.ค. 2554
402 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
764
05 ส.ค. 2554
403 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554
721
05 ส.ค. 2554
404 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2554
734
28 ก.ค. 2554
405 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554
729
28 ก.ค. 2554
406 สกู๊ป กิจกรรม "ออกปาก น่ำข้าว บอกเล่าวิถีชุมชน"
1053
29 มิ.ย. 2554
407 ขอเชิญชาวฉวางร่วมกิจกรรม ออกปากนำข้าว บอกเล่าวิถีชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
805
28 มิ.ย. 2554
408 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
746
27 มิ.ย. 2554
409 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554
718
21 มิ.ย. 2554
410 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2554
723
09 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59