ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554
266
08 เม.ย. 2554
402 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2554 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
249
04 มี.ค. 2554
403 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
12 ก.พ. 2554
404 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
384
01 ก.พ. 2554
405 ขอเชิญชาวฉวางร่วมประชาคมหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
388
31 ม.ค. 2554
406 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2554
295
25 ม.ค. 2554
407 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2554
266
25 ม.ค. 2554
408 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ดาวน์โหลดเอกสาร
310
12 ม.ค. 2554
409 จดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
440
10 ม.ค. 2554
410 การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนในการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
279
05 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58