ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
701
12 ก.พ. 2554
412 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
844
01 ก.พ. 2554
413 ขอเชิญชาวฉวางร่วมประชาคมหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
848
31 ม.ค. 2554
414 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2554
756
25 ม.ค. 2554
415 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2554
726
25 ม.ค. 2554
416 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ดาวน์โหลดเอกสาร
771
12 ม.ค. 2554
417 จดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
904
10 ม.ค. 2554
418 การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนในการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
741
05 ม.ค. 2554
419 ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน (สำนักงานปลัด)
796
30 ธ.ค. 2553
420 ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติ เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1259
27 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59