ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
24 ส.ค. 2553
422 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
403
18 ส.ค. 2553
423 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
349
18 ส.ค. 2553
424 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
10 ส.ค. 2553
425 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
376
30 ก.ค. 2553
426 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
352
30 ก.ค. 2553
427 ประกาศเรื่องจัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
419
30 มิ.ย. 2553
428 คำสั่งเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในการออกเหตุฉุกเฉินของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
403
30 มิ.ย. 2553
429 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
376
30 มิ.ย. 2553
430 ผังกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
232
30 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57