ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
334
24 ก.ย. 2553
432 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
24 ส.ค. 2553
433 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
417
18 ส.ค. 2553
434 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
361
18 ส.ค. 2553
435 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
10 ส.ค. 2553
436 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
389
30 ก.ค. 2553
437 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
365
30 ก.ค. 2553
438 ประกาศเรื่องจัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
434
30 มิ.ย. 2553
439 คำสั่งเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในการออกเหตุฉุกเฉินของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
416
30 มิ.ย. 2553
440 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
390
30 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58