ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ขอเชิญเข้าร่วมจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ ๒๕๕๔- ๒๕๕๖) ดาวน์โหลดเอกสาร
256
03 มี.ค. 2553
442 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2553 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
12 ก.พ. 2553
443 ประกาศเรื่อง ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
3423
05 ก.พ. 2553
444 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
529
26 ม.ค. 2553
445 ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
490
18 ม.ค. 2553
446 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
548
15 ม.ค. 2553
447 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
382
30 ธ.ค. 2552
448 เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
369
30 ธ.ค. 2552
449 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
18 ธ.ค. 2552
450 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
326
18 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57