ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
18 มี.ค. 2553
452 ขอเชิญเข้าร่วมจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ ๒๕๕๔- ๒๕๕๖) ดาวน์โหลดเอกสาร
269
03 มี.ค. 2553
453 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2553 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
12 ก.พ. 2553
454 ประกาศเรื่อง ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
3436
05 ก.พ. 2553
455 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
542
26 ม.ค. 2553
456 ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
501
18 ม.ค. 2553
457 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
559
15 ม.ค. 2553
458 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
395
30 ธ.ค. 2552
459 เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
383
30 ธ.ค. 2552
460 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
18 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58