ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2553 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
771
12 ก.พ. 2553
462 ประกาศเรื่อง ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
3902
05 ก.พ. 2553
463 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
1001
26 ม.ค. 2553
464 ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
962
18 ม.ค. 2553
465 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1021
15 ม.ค. 2553
466 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
857
30 ธ.ค. 2552
467 เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
844
30 ธ.ค. 2552
468 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
798
18 ธ.ค. 2552
469 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
801
18 ธ.ค. 2552
470 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
927
15 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59