ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
862
30 ธ.ค. 2552
472 เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
849
30 ธ.ค. 2552
473 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
802
18 ธ.ค. 2552
474 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
807
18 ธ.ค. 2552
475 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
933
15 ธ.ค. 2552
476 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
819
09 ธ.ค. 2552
477 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
780
09 ธ.ค. 2552
478 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
833
27 พ.ย. 2552
479 แนวทางปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
2956
23 พ.ย. 2552
480 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
833
20 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59