ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ครั้งแรกวันที่ 8 ตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
20 ต.ค. 2552
472 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
375
29 ก.ค. 2552
473 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
325
25 ก.ค. 2552
474 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
249
25 ก.ค. 2552
475 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
338
23 ก.ค. 2552
476 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
271
23 ก.ค. 2552
477 ประกาศ รายงานการจัดทำงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
10 ก.ค. 2552
478 ประกาศ รายงานการจัดทำงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
342
10 ก.ค. 2552
479 เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
281
01 ก.ค. 2552
480 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2553 - 2555 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
339
30 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58