ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (งานช่วยเหลือสาธารณภัย) ดาวน์โหลดเอกสาร
297
09 เม.ย. 2552
482 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
412
03 เม.ย. 2552
483 ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
274
30 มี.ค. 2552
484 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
311
26 มี.ค. 2552
485 กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
342
26 มี.ค. 2552
486 เรื่อง งานช่วยเหลือสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
400
24 มี.ค. 2552
487 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
308
17 มี.ค. 2552
488 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
263
17 มี.ค. 2552
489 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
416
06 มี.ค. 2552
490 ประชาสัมพันธ์โครงการกีฬา อบต.ฉวาง เกมส์ ประจำปี 2552
360
03 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57